Gjør deg klar til å bli en PRO In

NORGE FØRERPRØVE

Ved ganske enkelt å velge din kjøretøykategori

eller bestå første gang, garantert med Premium

Kjøreteoriprøve Norge

Reisen begynner med Kjøreteoriprøve Norge, her lærer du all viktig informasjon, fra viktige kjøreregler til vanskelige trafikkskilt. Så gjør deg klar for suksess mens vi navigerer gjennom den essensielle kunnskapen som vil styre deg mot en trygg og hyggelig kjøreopplevelse.

Fremgangsmåte for å få førerkort i Norge

 • Bestå førerteoriprøven.
 • Fullfør førstehjelpskurset
 • Få en elevtillatelse.
 • Øvingskjøring
 • Bestå førerprøven.

Merk: Kjøreprøveteori i Norge gjennomføres av Statens vegvesen, også kjent som (Statens vegvesen). De har ansvar for å gi førerkort og lede både teori og praktisk førerprøve.


MockTest

Om Førerkortteoriprøven Norge

Åpne veien til suksess med vår teoriprøve for Norges førerkort. Vi gjør det enkelt for deg å forstå alle de komplekse detaljene i testen med våre enkle og klare forklaringer. Mestre reglene for de norske veiene, øk selvtilliten din og akselerer mot kjøredrømmene dine. “Begynn reisen fra – Kjøreteoriprøve Norge!”

Kjøreteoriprøve Norge

 • A. Trafikkregler og forskrifter
 • B. Trafikksikkerhet
 • C. God kjøreatferd
 • D. Parkeringsregler
 • D. Parkeringsregler
 • E. Sikker kjørepraksis

Husk: Det er viktig for enkeltpersoner å forberede seg til Driving Theory Test Norway for å studere disse emnene grundig for å sikre en god forståelse av trafikksikkerhet, praksistester, eksperttips og klare forklaringer for å sikre at førerkortet ditt blir en jevn prosess.

MockTest
Type test

Kjøreteoriprøve Norge Format

Test innhold

Testen dekker vanligvis forskjellige deler som trafikkregler, veiskilt og generell kjørekunnskap.

Spørsmål knyttet til kjøreretningslinjer, trafikksikkerhet og forståelse av veiskilt.

Spørsmålstyper

Flervalgsspørsmål brukes jevnlig i førerteoriprøven Norge.

Noen spørsmål involverer bilder, for eksempel å identifisere veiskilt eller forstå spesifikke veisituasjoner.

Antall spørsmål og bestått poengsum

Teorieksamen for bil består av 45 spørsmål, og du trenger minst 38 riktige svar for å bestå teoriprøven.

Språk

Teoriprøven er ofte tilgjengelig på flere språk, inkludert engelsk og norsk.

Prøve på teoriprøve

Fremgangsmåte for å få førerkort i Norge

Kvalifikasjonskrav

I Norge er minstealderen for vanlig bilkort 18 år.

Teoriprøve

Testen er vanligvis datamaskinbasert og består av flervalgsspørsmål. Å bestå denne prøven er avgjørende for den praktiske eksamen.

Førstehjelpskurs

Gjennomføre førstehjelpskurs godkjent av Norges Røde Kors eller tilsvarende organisasjon. Dette kurset er obligatorisk for å få førerkort og inkluderer vanligvis grunnleggende livreddende ferdigheter og kunnskaper.

Praktiske kjøretimer

Fullfør de nødvendige praktiske kjøretimer med en sertifisert instruktør for å utvikle nødvendige kjøreferdigheter.

Risikopersepsjonskurs

Delta på et risikopersepsjonskurs for å forbedre din forståelse av potensielle farer på veien.

Trafikkbevissthetskurs

Delta på et obligatorisk firedagers trafikkalt grunnkurs. Dette kurset dekker emner som risikooppfatninger, resultater av trafikkulykker og alkohol og narkotikas innvirkning på kjøring.

Praktisk førerprøve

Når du har fullført de obligatoriske kjøretimene og trafikkbevissthetskurset, planlegg og ta den praktiske førerprøven. Vis din evne til å kjøre sikkert og hold trafikkretningslinjene. Testen inkluderer ulike kjøresituasjoner og trekk.

Nattkjøring og trening på glatt vei

Fullfør tilleggstrening i nattkjøring og kjøring på glatte veier. Denne opplæringen passer mye av tiden til praktiske kjøretimer og er avgjørende for å håndtere ulike kjøreforhold i Norge.

Send inn søknad

Etter å ha bestått både teori- og praktiske prøver, send inn søknad om førerkort til Statens vegvesen.

Lisensutstedelse

Når søknaden din er behandlet og godkjent, får du norsk førerkort.

ofte stilte spørsmål

 • Kjøreteoriprøven i Norge består typisk av flervalgsspørsmål som vurderer din kunnskap om trafikkregler, veiskilt og sikker kjørepraksis. Det kan også inkludere fareoppfatningselementer der du må identifisere potensielle farer i forskjellige kjørescenarier.

 • Du kan forberede deg til prøven ved å studere de offisielle norske trafikkreglene og skiltene. Det er også online praksistester og studiemateriell tilgjengelig for å gjøre deg kjent med formatet på spørsmålene og innholdet som dekkes i eksamen.

 • Testen dekker et bredt spekter av emner, inkludert trafikkregler, veiskilt, forkjørsrett, fartsgrenser, parkeringsbestemmelser og generell trygg kjørepraksis. Det er viktig å ha en omfattende forståelse av disse fagene for å bestå testen.

 • Antall spørsmål kan variere, men det er vanligvis rundt 45 til 50 spørsmål. For å bestå testen må du vanligvis oppnå en bestemt poengsum, for eksempel 80 % eller flere riktige svar. Det er avgjørende å sjekke gjeldende krav, da de kan endres.

 • Ja, teoriprøven er tilgjengelig på flere språk, inkludert engelsk. Når du bestiller testen, kan du velge ønsket språk. Det er viktig å velge et språk du er komfortabel med for å sikre en bedre forståelse av spørsmålene.

 • Du kan bestille teoriprøven på nett gjennom Statens vegvesens offisielle nettside. Nettstedet gir informasjon om tilgjengelige testdatoer, lokasjoner og de nødvendige trinnene for å fullføre bestillingsprosessen.

 • Du må vanligvis ta med gyldig legitimasjon, for eksempel pass eller nasjonalt ID-kort, til testen. Det er tilrådelig å sjekke de spesifikke kravene skissert av testmyndighetene før den planlagte eksamensdatoen.

 • Hvis du stryker på teoriprøven, kan du ta den på nytt etter en ventetid. Det er viktig å gå gjennom områdene der du slet og dedikere ekstra tid til å studere før du prøver testen igjen. Sørg for å sjekke retningslinjene for retesting og eventuelle tilknyttede gebyrer.